Najlepszy program dla firm
 • Handel Zadzwoń
 • Rozwiązania dla biur
 • księgowość na różowo
 • płace i kadry

 Program do księgowości Comarch ERP Optima

Z Comarch ERP Optima sprawnie poprowadzisz księgowość każdej firmy.

Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa pozwala prowadzić pełną księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. W programie z łatwością można stworzyć dowolny, wielopoziomowy plan kont, sprawdzić stan kont księgowych, a także wygenerować bilans oraz rachunek zysków i strat oraz stworzyć i wysłać e-Sprawozdania do urzędu skarbowego i sądu.

Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej oraz Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Oba moduły pomagają rozliczać podatek VAT, przygotować i wysłać e-deklaracje oraz pliki JPK do urzędu skarbowego i ZUS. Dodatkowo funkcja OCR automatycznie odczyta i wprowadzi do systemu najważniejsze dane z faktury bez potrzeby ich ręcznego wpisywania.

Księgowe wybierają program Comarch ERP Optima, gdyż cenią sobie bezpieczeństwo, jakie zapewnia program zawsze dostosowany do aktualnych przepisów i wsparcie serwisowe producenta oraz autoryzowanego partnera.

ERP Optima Księgowość

Kontakt

Dowiedz się więcej na temat prowadzenia księgowości w Comarch ERP Optima.

Zadzwoń pod numer 22 300 12 24

Sprawdź cenę programu

Możliwości programu do pełnej księgowości

Moduł Księga Handlowa pozwala na prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Najważniejsze funkcje modułu to:

 • tworzenie okresów obrachunkowych
 • tworzenie wielopoziomowego planu kont oraz możliwość korzystania z grup kont
 • księgowanie do dzienników cząstkowych (jednego lub wielu)
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • tworzenie schematów księgowych służących do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji
 • możliwość predekretacji dokumentów księgowych
 • księgowania okresowe
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT
 • deklaracje VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, deklaracje VAT-ZD do deklaracji VAT-7
 • wysyłka e-Deklaracji
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną podatkowych deklaracji rocznych
 • wprowadzenie bilansu otwarcia na podstawie sald kont poprzedniego roku
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, innych niż faktury VAT, np. dowodó wewnętrznych, polis ubezpieczeniowych itp.
 • księgowanie dokumentów pochodzących z innych modułów: list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów z modułu Środki Trwałe
 • automatyczne generowanie różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania dekretów
 • zestawienia księgowe, np. bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych
 • praca rozproszona i możliwość przekazywania plików
 • automatyczną internetową wymianę dokumentów (IWD)
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego
 • scalenie plików JPK_VAT
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych podczas importu
 • mechanizm podzielnej płatności - Split payment
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo umożliwia:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe
 • księgowanie na konta walutowe z wykorzystaniem schematów księgowych
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej
 • generowanie przeszacowania walut

Księga Podatkowa i Ryczałt w Comarch ERP Optima

Moduł Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową w zakresie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), ewidencji ryczałtowej. Umożliwia także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • prowadzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • dodanie spisu z natury
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie  elektronicznych deklaracji rocznych
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 i sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7 oraz wysyłanie e-Deklaracji
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie firmy wielooddziałowej
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności - Split Payment
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT (zobacz film)

Ewidencja środków trwałych

Program Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe pozwala na całościową obsługę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodatkowego.

Moduł Środki Trwałe umożliwia:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna)
 • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów dotyczących środków trwałych
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
 • funkcje przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz uwzględniania ulg inwestycyjnych
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego
 • dokonanie częściowej likwidacji lub ulepszenia środka trwałego
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • przypisanie w systemie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania
 • przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami
kontakt

Rozliczenia z kontrahentami

Moduł Kasa Bank i Kasa Bank Plus to więcej niż ewidencja wydatków i wpływów. Moduł pozwala na:

 • kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film
 • automatyczne pobieranie kursów NBP
 • rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film i automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
 • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
 • częściowe rozliczanie należności i zobowiązań
 • generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
 • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
 • kojarzenie płatności i dokumentów handlowych
 • korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności – split payment – zobacz film
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film 

Dodatkowo w module Kasa Bank Plus jest możliwość:

 • prowadzenia magazynu walut  – zobacz film
 • rozliczania delegacji krajowych – zobacz film i zagranicznych – zobacz film
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Program Comarch ERP Optima jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków: Alior Bank, BNP Paribas, BankMillennium, Citibank, ING Bank Śląski, mBank, Pekao, Raiffeisen.

Poznaj inne moduły Comarch ERP Optima

Już ponad 60 tys. firm wybrało Comarch ERP Optima. Dołącz do nich już dziś!

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Michałowskiego 1, 02-438 Warszawa