Najlepszy program dla firm
  • Rozwiązania dla biur
  • księgowość na różowo
  • płace i kadry
  • Handel Zadzwoń

Szybko i wygodnie sprawdź cenę programu Comarch ERP Optima.

Zaznacz interesujące Cię moduły. Wycenę otrzymasz w ciągu kilku chwil.

Podpowiemy najkorzystniejszą cenowo i funkcjonalnie konfigurację. Uwzględnimy niezbędne dodatki i aktualne promocje. Jeśli wycena Ci się spodoba, skorzystasz! Jeśli nie, nie jesteś do niczego zobowiązany.

POBIERZ WYCENĘ I SPRAWDŹ AKTUALNY RABAT
NA PROGRAM COMARCH ERP OPTIMA
Wybierz kategorię

Sprzedaż i obsługa klienta

Nowoczesny i wygodny system do zarządzania sprzedażą, towarami i relacjami z kontrahentami. Dzięki swej elastyczności idealny dla każdej branży. Sprawdza się w firmach usługowych, serwisach i sklepach.

Moduł FAKTURY. Prosty i intuicyjny program do wystawiania paragonów, faktur sprzedaży, proform, faktur zaliczkowych oraz korygujących, w złotówkach i w walucie. Służy też do wprowadzania faktur zakupowych. Zapewnia szybki dostęp do informacji o kontrahentach – historia sprzedaży, cenniki, limity kredytowe, dane kontaktowe. Umożliwia przesyłanie faktur elektronicznych.

Moduł HANDEL. Wersja stacjonarna. Łączy w sobie funkcje modułu FAKTURY i zarządzanie magazynem. Daje pełna informację o stanach magazynowych, umożliwia generowanie dokumentów handlowych, Tax Free, Intrastat, zamówień i rezerwacji, remanentów, prowadzenie wielu magazynów, rozchodowanie metodą FIFO, LIFO, AVCO, obsługę opakowań kaucjonowanych. Dzięki współpracy z aplikacją dla mobilnych handlowców Comarch ERP Mobile Sprzedaż sprawia, że skutecznie dotrzesz do nowych klientów w terenie.

Moduł HANDEL PLUS. Rozszerzenie funkcjonalności modułu HANDEL. Pozwala na wydawanie towaru z konkretnych dostaw i konkretnych egzemplarzy towaru, wprowadzenie opisów towarów w kilku językach. Zintegrowany ze sklepem internetowym Comarch ERP e-Sklep i aplikacją dla mobilnych handlowców Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Zastosowane rozwiązania dają możliwość dotarcia do klientów zagranicznych.

Moduł DETAL. Dedykowane rozwiązanie dla sklepów stacjonarnych, punktów gastronomicznych i firm handlowych. Łatwa obsługa z ekranu dotykowego, współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi sprawiają, że szybko generujesz faktury i paragony, nie tworzą się kolejki, klienci są zadowoleni, a Ty zarabiasz.

Opcja dostępna dla modułu Handel i Handel Plus. Umożliwia współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych. Współpraca polega na przesyłaniu danych o towarach do i z kasy fiskalnej oraz generowaniu raportu sprzedaży z kasy fiskalnej importowanego następnie do programu Optima.

Opcja dostępna dla modułu Handel i Handel Plus. Jeden moduł umożliwia współpracę z jedną drukarką fiskalną. Moduł jest uzupełnieniem stanowiska sprzedaży składającego się s komputera i programu Comarch ERP Optima Handel. Dzięki współpracy pomiędzy drukarką fiskalną a programem sprzedażowym mamy bieżącą informację o stanach magazynowych.

Moduł dedykowany firmom świadczącym usługi serwisowe. Pozwala maksymalnie skrócić czas potrzebny na obsługę zleceń. Współpracuje z modułem FAKTURY w zakresie wystawiania faktur oraz z modułami HANDEL i HANDEL PLUS (wystawianie faktur i pobieranie/zwrot części z magazynu). Umożliwia wprowadzanie zleceń serwisowych do kalendarza, przydzielanie ich personelowi i kontrolę ich realizacji oraz rejestrowanie historii napraw.

Moduł wspomaga działanie firmy w zakresie relacji z klientami, planowania spotkań, rozmów telefonicznych, przydzielania zadań pracownikom, gromadzenia informacji. Umożliwia tworzenie ofert, mailing do klientów, rozsyłanie korespondencji (również seryjnie i cyklicznie) do klientów.

Zawiera wszystkie funkcje modułu CRM wzbogacone o automatyczną windykację należności. Moduł CRM PLUS pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości o przeterminowanych płatnościach, generowanie wezwań do zapłaty oraz blokowanie sprzedaży klientom z zaległościami płatniczymi.

Księgowość

Profesjonalne narządzie do prowadzenia księgowości. Łączy w sobie intuicyjność obsługi, wygodę i bezpieczeństwo. Zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Intuicyjny i nowoczesny system do prowadzenia pełnej księgowości. Umożliwia stworzenie wielopoziomowego planu kont, automatyczne księgowania w oparciu o schematy księgowe, prowadzenie ewidencji VAT na zasadach ogólnych lub metodą kasową, generowanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres, automatycznych różnic kursowych i kompensat. Zawiera funkcjonalność budżetowania. Zintegrowany z modułami Środki Trwałe oraz Płace i Kadry, obsługuje e-Deklaracje.

Zawiera funkcje modułu Księga Handlowa wzbogacone o operacje walutowe takie jak zakładanie kont walutowych, schematy księgowe dla kont walutowych, przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz krajowej, generowanie przeszacowania walut.

Niezwykle przyjazny system do prowadzenia księgowości na podstawie księgi podatkowej lub ryczałtu. Pozwala na prowadzenie rejestrów VAT (metodą kasową i ogólną), ewidencji wynagrodzeń, ewidencji przebiegu pojazdu, generowanie deklaracji VAT-7, VAT-UE oraz podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28. Współpracuje z systemem e-Deklaracji. Oferuje wszelkie niezbędne funkcjonalności do prowadzenia księgowości w małej firmie. Zintegrowany z modułami: Faktury, Kadry oraz Środki Trwałe.

Zapewnia automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Uwzględnia różne metody amortyzacji (liniową, degresywną, jednorazową) w aspekcie bilansowym i podatkowym. Możliwość przeszacowania wartości środków trwałych, amortyzacji sezonowej oraz uwzględnianie ulg inwestycyjnych. Daje możliwość prowadzenia szczegółowej księgi inwentarzowej i przypisania osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały. Obsługa nielimitowanej ilości środków trwałych.

Aplikacja dla firm pracujących na programie Optima lub planujących zakup programu Optima. Służy do pełnej obsługi sprawozdań finansowych. Przy pomocy Comarch e-Sprawozdania przygotujesz i prześlesz roczne sprawozdanie finansowe, które będzie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Moduł stworzony z myślą o zdecydowanym usprawnieniu pracy biur rachunkowych. Umożliwia seryjne obliczanie, wydruk i wysyłkę deklaracji, tworzenie kopii bezpieczeństwa wielu baz danych jednocześnie oraz wykonywanie pracy dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

Funkcjonalność umożliwiająca rozpoznawanie tekstu oraz odczytywanie danych z faktur i automatycznego wprowadzania ich do programu Comarch ERP Optima. Technologia ta przyspieszy Twoją pracę i błyskawicznie wprowadzi dane z papierowych faktury do systemu, a następnie je skataloguje. Wymaga jedynie skanera lub aparatu fotograficznego oraz połączenia z Internetem.

Kadry i płace

Dedykowane moduły do optymalnego zarządzania kadrami i płacami Firmy, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, usprawnią pracę wszystkich pracowników.

Program zapewnia pełną obsługę firmy w zakresie kadr i płac. Obsługuje zarówno umowy o pracę, jak i cywilnoprawne. Umożliwia przechowywanie szczegółowych informacji o pracowniku, historii zatrudnienia i naliczeń, rozliczanie wypłat z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, nieobecności, dodatków i akordów, definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności, tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, generowanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków do DEK-II i DEK-I-0. Zintegrowany z programem Płatnik oraz z systemem e-Deklaracji. Obsługa nielimitowanej liczby pracowników.

Zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Kadry i Płace i dodatkowo rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz tymczasowych, wieloetatowych, obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych, potrąceń komorniczych, współpracę z czytnikami RCP. Umożliwia utworzenie wydziałów i wiązanie z nimi list płac. Zintegrowany z Comarch ERP e-Pracownik i Comarch ERP Mobile Flota. Obsługa nielimitowanej liczby pracowników.

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników i ich przełożonych. Najwygodniejszy sposób, by efektywnie zarządzać czasem pracy, urlopami oraz delegacjami. Umożliwia rejestrację czasu pracy, składanie wniosków urlopowych, planowanie grafików czy szkoleń dla pracowników.

Aplikacja stworzona do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Współpracuje z modułem Kadry i Płace programu Optima lub innymi systemami kadrowo-płacowymi. W aplikacji Comarch PPK w łatwy sposób zapiszesz pracowników do programu, zmienisz wysokości składek czy prześlesz comiesięczne naliczania do wybranej instytucji finansowej.

Nowoczesna Firma

Zestaw aplikacji wspomagających efektywność zarządzania w firmie. Mobilność, elastyczność, szybkość działania i redukcja kosztów to cechy, które doceniają nowocześni managerowie.

Moduł ułatwiający komunikację w Firmie pomiędzy wszystkimi pracownikami. Pozwala na gromadzenie dokumentów w dowolnym formacie, ich grupowanie i opisywanie, tworzenie procedur obiegu dokumentów, definiowanie uprawnień dla użytkowników. Umożliwia przechowywanie kopii wystawionych faktur w formie elektronicznej.

Idealna aplikacja dla sektora menadżerskiego, przeznaczona do płynnego obiegu dokumentów w zarządzie. Skraca czas przepływu informacji w Firmie i zapewnia stały dostęp do dokumentów. Pozwala na zdalne zarządzanie nimi poprzez akceptację bądź korektę oraz automatyzuje procesy przepływu dokumentów. Umożliwia nadawanie uprawnień czy tworzenie wieloetapowych obiegów dokumentów, a także pracę w trybie wielofirmowym. Dzięki temu grupy kapitałowe i holdingi złożone z kilku firm mogą zarządzać dokumentami z jednego miejsca.

Intuicyjne narzędzie do tworzenia raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Dopasowany do specyfiki działalności małych i średnich firm. Moduł dostarcza informacji o wysokości sprzedaży, skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji, poniesionych kosztach. Dostarcza potrzebne analizy w krótszym czasie i po niższych kosztach. Pozwala na weryfikację realizacji planów firmy, usprawnienie procesów decyzyjnych oraz większą trafność decyzji biznesowych. W wersji dla firm pozwala na pracę 2 użytkowników. W wersji dla biur rachunkowych przeznaczony dla nieograniczonej ilości użytkowników.

Posiada wszystkie funkcje modułu Analizy Busines Intelligence. Pozwala na pracę nieograniczonej ilości użytkowników.

Rozszerzenie aplikacji Comarch ERP Analizy BI, które umożliwia korzystanie i tworzenie analiz poprzez platformę internetową Comarch BI Point na komputerach czy urządzeniach mobilnych. Ułatwia przepływ informacji pomiędzy pracownikami dzięki możliwości udostępniania raportów, dodawania komentarzy czy tworzenia raportów ad-hoc.

Usługa zapewniająca bezpieczeństwo danych zarówno bazy programu Comarch ERP Optima, jak i dowolnych innych plików na dysku. Kopia zapasowa wykonywana jest automatycznie, wystarczy jedynie skonfigurować jak często ma być wykonywana, a IBARD zajmie się resztą.

WebAPI Handel PRO to oprogramowanie sieciowe, które umożliwia wymianę informacji pomiędzy bazą danych Comarch ERP Optima a oprogramowaniem zewnętrznym w zakresie modułu handlowo - magazynowego. Dzięki niemu każdy może łatwo zintegrować własne rozwiązania z programem Comarch ERP Optima.

WebAPI Księgowość i Kadry to oprogramowanie sieciowe, które umożliwia wymianę informacji pomiędzy bazą danych Comarch ERP Optima a oprogramowaniem zewnętrznym w zakresie modułu księgowego i kadrowego. Dzięki niemu każdy może łatwo zintegrować własne rozwiązania z programem Comarch ERP Optima.

Platforma e-Commerce

Praktyczne narzędzie do prowadzenia sprzedaży internetowej, które uruchomisz w kilka chwil. Nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego bezpośrednio zintegrowane z systemem Comarch ERP Optima Handel.

Idealny na start. Szybkie uruchomienie. Tylko abonament. Brak prowizji od sprzedaży. Możliwość wystawiania nieograniczonej liczby towarów. Nielimitowana wielkość bazy danych i transferu. Wbudowane raporty dotyczące towarów, zamówień i kontrahentów. Integracja z firmami kurierskimi i paczkomatami. Integracja z systemami płatności. Bezpłatne szablony graficzne. Bezpłatna pomoc techniczna producenta przez 6 dni w tygodniu. Wymaga modułu sprzedaż i magazyn w chmurze lub stacjonarnie.

Najlepszy wybór, gdy prowadzisz sprzedaż zagraniczną. Szybkie uruchomienie. Tylko abonament. Brak prowizji od sprzedaży. Zawiera wszystkie funkcje e-Sklep Standard i dodatkowo: możliwość sprzedaży za granicą, obsługa wielu walut i języków, możliwość powiązania rachunków bankowych z odpowiednimi walutami i językami interfejsu sklepu, możliwość wyświetlania asortymentu oraz obsługi zamówień w cenach netto oraz możliwość wyświetlania cen po uwzględnieniu rabatów z systemu Optima, tworzenie wielu koszyków. Wymaga modułu sprzedaż i magazyn w chmurze lub stacjonarnie.

Sprawdza się, gdy prowadzisz sprzedaż z klientami firmowymi. Szybkie uruchomienie. Tylko abonament. Brak prowizji od sprzedaży. Zawiera wszystkie funkcje e-Sklep Enterprise i dodatkowo: mechanizmem Comarch e-Sklep Sync, który umożliwia pobranie dowolnych dokumentów z systemu Comarch ERP Optima. Wymaga modułu sprzedaż i magazyn w chmurze lub stacjonarnie.

Szybki i prosty sposób na wystawienie produktów prosto z systemu ERP do serwisów zakupowych takich jak Allegro y eBay. Nieograniczona ilość aukcji i zamówień. Łatwe i szybkie dodawanie produktów, szablony aukcji, kontrolowanie stanów produktów na aukcji. Automatyczne pobieranie transakcji z serwisu aukcyjnego i przekształcanie ich do zamówień. Zarządzanie aukcjami z różnych serwisów w jednym miejscu. Wymaga modułu sprzedaż i magazyn w chmurze lub stacjonarnie.

VPS

Serwer wirtualny VPS możesz wykorzystać do umieszczenia na nim programów Comarch, Płatnika, programów pocztowych i innych aplikacji. Obsługujemy również podpis elektroniczny oraz drukarki.

Świetnie się sprawdzi w dwu - trzyosobowej firmie.
Parametry: procesor 2 vCPU, pamięć RAM 5 GB, przestrzeń dyskowa 100 GB, system operacyjny Windows Serwer Standard, publiczny adres IP, ochrona antywirusowa ESET.

Optymalny dla kilkuosobowych firm i biur rachunkowych.
Parametry: procesor 3 vCPU, pamięć RAM 6 GB, przestrzeń dyskowa 150 GB, system operacyjny Windows Serwer Standard, publiczny adres IP, ochrona antywirusowa ESET.

Idealny gdy masz program Comarch ERP Optima i sklep internetowy.
Parametry: procesor 4 vCPU, pamięć RAM 8 GB, przestrzeń dyskowa 200 GB, system operacyjny Windows Serwer Standard, publiczny adres IP, ochrona antywirusowa ESET.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Michałowskiego 1, 02-438 Warszawa