Najlepszy program dla firm
 • płace i kadry
 • optima raport idc
 • księgowość na różowo

Już ponad 60 tys. firm wybrało Comarch ERP Optima. Dołącz do nich już dziś!

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.2.1.

Jest już dostępna najnowsza wersja Comarch ERP Optima o numerze 2015.2.1. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi ulepszeniami i zmianami wprowadzonymi do programu.

 

Nowości w module Handel

 1. Dodano możliwość anulowania rozliczenia WZ z przyjętą płatnością za pomocą funkcji Usuń powiązanie z rozliczeniem nawet jeśli raport, w którym znajduje się ta płatność ma status „Zamknięty”. Po wykonaniu operacji zapis kasowy pozostanie nadal w bazie.
 2. Uwzględniono korekty do dokumentów na wydrukach Ewidencji zwrotów / reklamacji i Ewidencji pomyłek dla kasy rejestrującej.
 3. Umożliwiono eksport i import danych o producencie, kodzie i marce towaru do karty cennikowej w formacie xls oraz xml. W momencie wykonywania eksportu lub importu wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr.
 4. Usprawniono działanie programu podczas importu danych z kolektora oraz pliku do Arkuszy Inwentaryzacyjnych Pomocniczych.
 5. Współpraca z Comarch ERP e-Sklep. Paragonach i fakturach wystawianych z portalu wszystko.pl, w zakładce Kontrahent można uzupełnić informację o numerze listu przewozowego. Pole jest aktywne do edycji również dla dokumentów zapisanych na stałe. Informacja o numerze listu przewozowego jest wysyłana do wszystko.pl w momencie synchronizacji.

Nowości w module Księgowość

 1. Wprowadzono aktualny formularz deklaracji rocznej PIT-36(21) obowiązujący w 2015 roku. Do dnia udostępnienia najnowszej wersji nie została opublikowana struktura pliku e-deklaracji, w związku z tym chwilowo nie jest możliwa wysyłka e-Deklaracji rocznej PIT-36(21). W momencie podjęcia próby takiej wysyłki pojawi się informacja o tym fakcie.
 2. Na formularzu PIT/O(20) stanowiącym załącznik do deklaracji PIT-36(21) pozycje 41. oraz 42. Ulga na dzieci zostaną wyliczone automatycznie na podstawie kwot wprowadzonych w sekcji E. Informacja o dzieciach wykazanych w poz. 40 i ograniczone do wysokości możliwego do odliczenia podatku. W przypadku dodania nowych załączników PIT/O lub zmiany wysokości podatku wartości w poz. 41 i 42 zostaną zaktualizowane.
 3. Zaktualizowano wzory deklaracji PIT-28(18), PIT-36(20) i PIT-36L(10).
 4. Zablokowano możliwość generowania deklaracji na nieaktualnych formularzach VAT-7, VAT-UE, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R. Pozostawiono możliwość sporządzenia korekty deklaracji na starej wersji formularza, w przypadku gdy w systemie istnieje deklaracja pierwotna w odpowiedniej wersji formularza. 2. Zaktualizowano listę organizacji pożytku publicznego za 2014 r.
 5. Wydruki załączników do deklaracji VAT-7, VAT-UE oraz CIT-8, dla których pobrano UPO będą zawierać numer referencyjny w polu Nr dokumentu.
 6. Udostępniono możliwość wydruku obliczenia korekty VAT dla zakupów w 2014r.
 7. Na formularzu bilansu otwarcia (BO) dodano personalizację aktywnego okna.

Zmiany w module Kasa Bank

 1. Dodano schemat numeracji E-DEL na potrzeby Comarch ERP e-Pracownik. W zakładce Konfiguracja firmy /Definicje dokumentów /Kasa Bank /Delegacje delegacje dodawane z poziomu Comarch ERP e-Pracownik w chmurze będą automatycznie otrzymywały ten symbol numeracji. Nie będzie można dodać ani zmienić schematu numeracji E-DEL z poziomu programu Comarch ERP Optima.
 2. Poprawiono seryjne generowanie przelewów na adres e-mail, tak aby zgadzał się kontrahent, nr dokumentu oraz kwota.
 3. Poprawiono działanie programu podczas eksportu zdarzeń do urzędu skarbowego przy zaznaczonym parametrze Aktualizuj przy eksporcie informacje ZUS na zdarzeniach.
 4. Zmieniono sposób importu zapisów KW na rachunek magazynu walut. Jeśli na rachunku występują nierozliczone KW z wcześniejszą datą niż importowany zapis, dokument jest importowany bez zaznaczonego parametru Magazyn walut.

Nowości w module Płace i Kadry

 1. Uzupełniono program o aktualne wskaźniki ZUS.
 2. Uaktualniono wzory formularzy deklaracji podatkowych PIT-11(22), PIT-40(21), IFT-1/IFT-1R(12), PIT-8AR(14), PIT-8AR(5). Do dnia udostępnienia najnowszej wersji nie została opublikowana struktura pliku e-deklaracji, w związku z tym chwilowo nie jest możliwa wysyłka e-Deklaracji na tych formularzach. W momencie podjęcia próby takiej wysyłki pojawi się informacja o tym fakcie. Wysyłka będzie możliwa, gdy informacja o strukturze pliku zostanie opublikowana.
 3. Podczas dodawania deklaracji PIT-8AR domyślnie otwiera się formularz w wersji 14. Na liście deklaracji Podatek PIT-8AR jest możliwość wyboru wersji 13 i 14.
 4. Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-11(21) na papierowych formularzach.
 5. Umożliwiono wysyłkę e-Deklaracji bez konieczności ich pobierania z serwera Comarch; funkcjonaność działa dla deklaracji PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-8C(7), IFT-1/1R(11), PIT-4R(5 ) i PIT-8AR(4) obowiązujących od 1.01.2015 r..
 6. Dostosowano format deklaracji PFRON WN-D oraz załączników INF-D-P do nowej wersji SODIR OffLine 9.42. Deklaracja WN-D domyślnie tworzona jest w wersji 6 formularza obowiązującej od stycznia 2015r. Istnieje możliwość wyboru wersji wcześniejszej deklaracji WN-D poprzez przycisk „+”.
 7. Wprowadzono możliwość korzystania z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym zainstalowanej w chmurze Comarch. W tym celu należy zainstalować Comarch ERP Optima 2015.2 na lokalnym komputerze Użytkownika, wykupić moduł Comarch ERP e-Pracownik (klucze wirtualne), skonfigurować usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych, oraz zamówić funkcjonalność Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym. Po szczególy zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 223001224 lub mailowo na adres: biuro@lagarta.pl.
 8. Zmieniono sposób uzupełniania pola Kod kraju wydania nr identyfikacyjnego na formularzu deklaracji IFT-1/IFT-1R w wersji 11 i 12, tak aby ustawiany był kod kraju z adresu zamieszkania/zameldowania pracownika.
 9. Zoptymalizowano naliczanie deklaracji PIT-11 z załącznikiem PIT-R.
 10. W przypadku deklaracji korygujących PIT-11 i PIT-40 z załącznikiem PIT-R, po ręcznej edycji załącznika PIT-R, komunikat o konieczności wpisania przyczyny korekty pojawia się w momencie zapisu deklaracji głównej.
 11. Wyłączono możliwość generowania deklaracji PIT-4R w wersji 2.
 12. Wyłączono możliwość generowania deklaracji PIT-40 w wersji 15.
 13. Od wypłat dla rad nadzorczych z kodem tytułu ubezpieczenia 224X nie są naliczane składki na FGŚP i FEP.
 14. Wydłużono pole zawierające nazwe firmy na deklaracjach PFRON do 255 znaków.
 15. Wprowadzono weryfikację pory nocnej w definicji kalendarza pracownika w momencie rozliczania nadgodzin przypadających w porze nocnej. Jeśli na kalendarzu nie ma indywidulanych ustawień pora nocna pobierana jest z parametru Konfiguracji kalendarzy.
 16. Poprawiono komunikaty pojawiające się w logu podczas seryjnego pobierania UPO w przypadku, gdy e-deklaracja jest w trakcie przetwarzania.
 17. Poprawiono wyświetlanie opcji Odblokuj w menu kontekstowym odpowiednio do tego, czy kursor jest ustawiony na deklaracji w buforze, czy zablokowanej. Poprzednio opcja była dostępna nadmiarowo na niezablokowanej deklaracji dla operatora, który nie miał uprawnienia do odblkowywania wysłanej e-Deklaracji.
 18. Poprawiono naliczanie listy płac jeśli na formularzu listy płac zaznaczony jest równocześnie parametr Lista tylko dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę i Lista tylko dla pracowników.
 19. Na wydruku pt. Karta wynagrodzeń wg. deklaracji poprawiono sumowanie wynagrodzenia dla pracownika wieloetatowego zatrudnionego na różnych stanowiskach. 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Rakowiecka 39/8 02-521 Warszawa