Najlepszy program dla firm
 • księgowość na różowo
 • optima raport idc
 • płace i kadry
 • Handel Zadzwoń

 Program do księgowości Comarch ERP Optima

Z Comarch ERP Optima sprawnie poprowadzisz księgowość każdej firmy.

Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa pozwala prowadzić pełną księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. W programie z łatwością można stworzyć dowolny, wielopoziomowy plan kont, sprawdzić stan kont księgowych, a także wygenerować bilans oraz rachunek zysków i strat oraz stworzyć i wysłać e-Sprawozdania do urzędu skarbowego i sądu.

Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej oraz Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Oba moduły pomagają rozliczać podatek VAT, przygotować i wysłać e-deklaracje oraz pliki JPK do urzędu skarbowego i ZUS. Dodatkowo funkcja OCR automatycznie odczyta i wprowadzi do systemu najważniejsze dane z faktury bez potrzeby ich ręcznego wpisywania.

Księgowe wybierają program Comarch ERP Optima, gdyż cenią sobie bezpieczeństwo, jakie zapewnia program zawsze dostosowany do aktualnych przepisów i wsparcie serwisowe producenta oraz autoryzowanego partnera.

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Z COMARCH

Kontakt

Dowiedz się więcej na temat prowadzenia księgowości w Comarch ERP Optima.

Zadzwoń pod numer 22 300 12 24

Sprawdź cenę programu

Możliwości programu do pełnej księgowości

Moduł Księga Handlowa pozwala na prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Najważniejsze funkcje modułu to:

 • tworzenie okresów obrachunkowych
 • tworzenie wielopoziomowego planu kont oraz możliwość korzystania z grup kont
 • księgowanie do dzienników cząstkowych (jednego lub wielu)
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • tworzenie schematów księgowych służących do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji
 • możliwość predekretacji dokumentów księgowych
 • księgowania okresowe
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT
 • deklaracje VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, deklaracje VAT-ZD do deklaracji VAT-7
 • wysyłka e-Deklaracji
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną podatkowych deklaracji rocznych
 • wprowadzenie bilansu otwarcia na podstawie sald kont poprzedniego roku
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, innych niż faktury VAT, np. dowodó wewnętrznych, polis ubezpieczeniowych itp.
 • księgowanie dokumentów pochodzących z innych modułów: list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów z modułu Środki Trwałe
 • automatyczne generowanie różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania dekretów
 • zestawienia księgowe, np. bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych
 • praca rozproszona i możliwość przekazywania plików
 • automatyczną internetową wymianę dokumentów (IWD)
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego
 • scalenie plików JPK_VAT
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych podczas importu
 • mechanizm podzielnej płatności - Split payment
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo umożliwia:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe
 • księgowanie na konta walutowe z wykorzystaniem schematów księgowych
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej
 • generowanie przeszacowania walut

Księga Podatkowa i Ryczałt w Comarch ERP Optima

Moduł Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową w zakresie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), ewidencji ryczałtowej. Umożliwia także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • prowadzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • dodanie spisu z natury
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie  elektronicznych deklaracji rocznych
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 i sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7 oraz wysyłanie e-Deklaracji
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie firmy wielooddziałowej
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności - Split Payment
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT (zobacz film)

Ewidencja środków trwałych

Program Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe pozwala na całościową obsługę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodatkowego.

Moduł Środki Trwałe umożliwia:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna)
 • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów dotyczących środków trwałych
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
 • funkcje przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz uwzględniania ulg inwestycyjnych
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego
 • dokonanie częściowej likwidacji lub ulepszenia środka trwałego
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • przypisanie w systemie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania
 • przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami
kontakt

Rozliczenia z kontrahentami

Moduł Kasa Bank i Kasa Bank Plus to więcej niż ewidencja wydatków i wpływów. Moduł pozwala na:

 • kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film
 • automatyczne pobieranie kursów NBP
 • rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film i automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
 • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
 • częściowe rozliczanie należności i zobowiązań
 • generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
 • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
 • kojarzenie płatności i dokumentów handlowych
 • korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności – split payment – zobacz film
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film 

Dodatkowo w module Kasa Bank Plus jest możliwość:

 • prowadzenia magazynu walut  – zobacz film
 • rozliczania delegacji krajowych – zobacz film i zagranicznych – zobacz film
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Program Comarch ERP Optima jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków: Alior Bank, BNP Paribas, BankMillennium, Citibank, ING Bank Śląski, mBank, Pekao, Raiffeisen.

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat

Już ponad 60 tys. firm wybrało Comarch ERP Optima. Dołącz do nich już dziś!

Nowe technologie

wersja standardowa, w chmurze i na serwerach wirtualnych

Wszystkie funkcje

program, który odpowiada na potrzeby księgowych i biur rachunkowych

Bezpieczeństwo

program, który jest zawsze dostosowany do standardów JPK

Myślimy o Tobie

bezpłatna Asysta Comarch do każdej nowej licencji

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Rakowiecka 39/8 02-521 Warszawa