Najlepszy program dla firm
 • Rozwiązania dla biur
 • księgowość na różowo
 • płace i kadry
 • Handel Zadzwoń

Już ponad 60 tys. firm wybrało Comarch ERP Optima. Dołącz do nich już dziś!

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) przekazujemy informacje, jak przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Lagarta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 39/8, 02-521 Warszawa (dalej Lagarta) autoryzowany partner Comarch S.A w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemów ERP oraz dostawca systemów wspierających pracę małych przedsiębiorstw i biur rachunkowych.

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: Lagarta Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 39/8, 02-521 Warszawa lub mailowo na adres biuro@lagarta.pl

 

Pozyskanie danych i cele ich przetwarzania są następujące:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którym przekazujemy dane klientów celem udostępnienia im licencji, tak aby klienci mogli testować i zakupić programy.
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami w celu windykacji należności, prowadzenia spraw sądowych i egzekucyjnych.
 • Prowadzenia statystyk w celu usprawniania naszej działalności i rozwoju.
 • Prowadzenie działań marketingowych produktów naszych i Comarch S.A. oraz naszych usług bez i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu rozwoju i promowania naszej działalności. Działania te prowadzone są przez Lagarta wyłącznie na podstawie posiadanych zgód.
 • Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub za pomocą innych narzędzi dostępnych na stronach Lagarta lub w inny sposób np. telefonicznie, i innych wniosków. W celu spełnienia zasady rozliczalności przechowujemy historię wniosków, zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – rozpatrywanie skarg i reklamacji, przechowywanie dokumentacji, tj. umów i dokumentacji rozliczeniowej.

 

Jeśli zachodzi taka konieczność dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, chodzi w szczególności o:

 • Firmy pocztowe lub kurierskie
 • Banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • Organy państwowe lub inne podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • Podmioty współpracujące z nami, np. dostawcy systemów zewnętrznych, partnerzy np. Comarch S.A.

 

Przechowujemy dokumenty zawierające dane przez okresy wskazane przepisami prawa (np. dokumenty rozliczeniowe) lub tak długo, jak jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Raz na 3 lata wykonywany jest przegląd przechowywanych danych.

Dane dla celów marketingowych, dane z formularzy kontaktowych lub innych narzędzi dostępnych na naszych stronach internetowych, dane pozyskane podczas kontaktu telefonicznego ze strony klientów przechowujemy do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zależności od rodzaju danych.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Lagarta. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (również w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego przetwarzania byłyby podejmowane jakiekolwiek decyzje, lub powstawałyby inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies, w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach. W ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Michałowskiego 1, 02-438 Warszawa